©  Foto:

Hirtshals Klint

Hirtshals Klint ligger syd for Hirtshals og er 250 meter lang og op til 10 meter høj på det højeste sted.

Hirtshals Klint er en kystlokalitet sydvest for Hirtshals - fyldt med spor fra fortiden. 

Hvad der ellers kunne ligne en ganske almindelig strand med store sten, er i virkeligheden en kæmpe samling af Yoldialer (marine aflejringer, som blev dannet i slutningen af istiderne efter bortsmeltningen af iskapperne) og sten fra især Norge, som er kommet hertil via isbjerge helt tilbage fra midt Weichsel istiden.

Hirtshals Klint har stor forskningsmæssig værdi, da klinten er den eneste lokalitet, hvor større profiler med Ældre Yoldialer kan studeres.

Ved Hirtshals Klint ligger ”Leret”, som er et yndet udkigssted.

Følg os:

VisitNordvestkysten © 2024
Danish