©  Foto:

Helligsø Kirke

Landsbykirken Helligsø Kirke ligger sydvestlig i Sognet nær Nissum Bredning i Limfjorden. 

Helligsø Kirke har romansk kor og skib. Den oprindelige norddør er stadig i brug. Syddøren er tilmuret.

Våbenhuset er tilbygget omkring 1875 og tårnet i 1928.

Alterbord er af granitkvadre. Døbefonten er romansk. Altertavlen og prædikestolen i renæssancestil fra omkring 1600.

Korbuekrucifikset stammer fra 1450-1500. Præstestolen fra 1770.

Ved indgangen findes en mindesten for biskop Erik Jensen udført af kunstneren Erik Heide.

FOTOS: Niels Clemmensen

Følg os:

VisitNordvestkysten © 2024
Danish