©  Foto:

Hansted Kirke

Hansted Kirke i Hanstholm er opført i 1100-tallet uden tårn, men med kirkeklokken hængende i en muret klokkegalge på korets østgavl, som blev opført omkring 1862.

Bygningen har alle den romanske kirkes karakteristiske træk.

 

Trods de forandringer der senere er kommet til, fremstår den stadigvæk som et eksempel på middelalderens fremragende beherskelse af stenbyggerkunsten. 

Over våbenhusets indgang sidder nu den tympanon, som oprindeligt sad over kirkens norddør. Den blev placeret dér ved kirkens seneste restaurering i 1971- 2.

På sydsiden ses det énmastede Hansted-skib med stenhuggerens signatur.

Der er ca. 100 siddepladser i kirken.

Kirken er åben mandag til lørdag mellem kl. 8- 6. Gudstjenester og kirkelige handlinger bedes respekteret. 

FOTOS: Niels Clemmensen

Følg os:

VisitNordvestkysten © 2024
Danish