©  Foto:

Etatsråd Jørgen Wendelboe Larsen

Etatsråd Jørgen Wendelboe Larsen(1880-1935),Bronze buste set i Granit by Sven Bovin,  1940, Tolne

Ærværdige borgere, egnens store sønner, venner og slægtninge, man kunne være stolte af. Mindestene over datidens kendisser, meningsdannere og magthavere ses i næsten alle danske byer.

Jørgen Wendelboe Larsen (1880-1935) hører til en af det nordlige Vendsyssels centrale skikkelser i årtierne omkring 1900, og i 1940 satte Tolnes borgere ham et minde i Tolne Skov, som han i 1906 var medstifter af og formand for gennem en halv menneskealder.

I sin levnedsbeskrivelse, indgivet til Ordenskapitlet på Amalienborg 1923, skriver han således bl.a.: ” I året 1906 tilbød Hedeselskabet til fremme af plantningssagen at ville ansætte en skovrider i Vendsyssel, på betingelse af, at man ville skaffe gratis bolig og tjenestejord til denne.

Formanden for Hjørring Amts Landboforening og jeg som formand for Landboforeningen Vendsyssel købte da til dette formål ejendommen Dalgård ved Tolne St. med et tilliggende af 250 tdr. land. Da ejendommen og en del af jorden af Hedeselskabet var godkendt som passende bolig for skovrideren, berejste vi Vendsyssel og afholdt møder på passende steder, med det resultat, at vi i løbet af en måned fik tegnet aktier til beløb kr. 54.500 og ved generalforsamling den 25. juli 1906 stiftedes Aktieselskabet "Tolne Skov" der overtog ejendommen Dalgård m.v. til vor indkøbspris.

Ved generalforsamlingen blev jeg valgt til medlem af bestyrelsen og af denne til formand, hvilken stilling jeg vedblivende beklæder. Man byggede straks en bolig for en skovbetjent og en smuk pavillon. De dertil bestemte arealer er nu beplantede.

Tolne Skov er nu et yndet udflugtssted for Vendsyssels by og landbefolkning, der afholdes om sommeren store møder og fester og skoven er også et søgt udflugtssted for skoler og foreninger.
Gårdbogård den 22. maj 1923. Ærbødigst Jørgen Larsen

Følg os:

VisitNordvestkysten © 2024
Danish