skip_to_main_content

Brunbjerg Skrænt - Nationalpark Thy

Brunbjerg Skrænt ved Hanstholm i Thy er et eksempel på stenalderskrænter.

Hovedparten af Hansholm Vildtreservat ligger på hævet havbund, og først tre-fire kilometer inde i landet fra havet, kan du se Stenalderhavets kystskrænter.

Sæt bilen på p-pladsen ved transformatorstationen, tag kikkerten med og udforsk plante- og dyrelivet ved Brunbjerg Skrænt. Måske er du heldig at spotte nogle af de mange forskellige dyrearter, der lever i Hanstholm Vildtreservat.