©  Foto:

Bedsted Kirke

Bedsted Kirke i Thy ligger højt på en bakke med et ret brat fald mod øst.

Apsis (genrejst), kor og skib er fra romansk tid, tårnet fra sengotisk og et yngre våbenhus.

Kirkens indre bærer præg af, at korbuen omkring 1500 blev udvidet til næsten samme spændvidde som koret. Herved fik kirken et meget åbent rum. Det får også den store altertavle fra senrenæssancen til at træde frem. Altertvlen er skænket af herregården Tandrup, ligesom resten af kirkens righoldige inventar.

En af Tandrups ejere, Povl Klingenberg, død 1771, ligger i tårnrummet.

FOTOS: Niels Clemmensen

Følg os:

VisitNordvestkysten © 2024
Danish