©  Foto:

Arup Kirke

Middelalderkirken i Arup var viet til Skt. Morten.

Arup Kirke består af romansk kor og skib, sengotisk, stærkt ombygget vesttårn og nymodens våbenhus mod syd.

 

Arup Kirke består af romansk skib og kor opført af granitkvadre. Ingen af de oprindelige vinduer er bevaret. Derimod er der bevaret spor af alle tre vinduer i koret.

Ifølge en indskrift på alterkalken fra 1505 er kirken indviet til Sankt Morten. Kirken var i privateje fra 1723, til den blev selvejende den 1. juli 1913. 

Klokken er fra o. 1300. 

Altertavlen, der er af lutheransk fløjtype, er fra årene 1580-90. På altertavlens fløje ses til venstre Moses, der står med lovens to tavler. 

Disk, kande og oblatæske er fra 1800-tallet. 

Der findes et glat dåbsfad af messing fra 1862.

Kirkeskibet er den tremastede bark »Neptun«. Det er bygget af H. Flyvholm og skænket af sognets beboere i 1941. 

Tavlen hænger i skibets vestende på nordvæggen.

Fattigblokken er fra 1700-tallet.

Arup Kirke blev ramt af jordskælv den 3. april 1841, og tårnet slog revner.

 

Følg os:

VisitNordvestkysten © 2024
Danish