Børglum Kloster

Børglum Kloster

Foto: Destination Nordvestkysten

Befinder du dig i nærheden af Løkken, må du ikke gå glip af det skønne Børglum Kloster. Det velbevarede og restaurerede kloster rummer mange fortællinger, som vidner om stedets historie.

Historien om Børglum Kloster

Klostret, som er beliggende på Børglum Bakke, har altid været et magtcentrum. I vikingetiden lå her en kongsgård, idet de danske konger rejste rundt i landet og ikke havde fast bopæl. Kongsgårdene fungerede som administrationscentre for varetagelse af kongens interesse og inddrog blandt andet skatter fra befolkningen, når kongen befandt sig andre steder i landet.

I middelalderen (år 1060-1536) blev der oprettet bispesæde og kloster for præmonstatensordenen på stedet, som herefter var ordenens hovedsæde for dens klostre i Skandinavien. Præmonstatenserordenen stammer fra Frankrig og var en af overklassens foretrukne ordner, hvor man skulle have en præsteuddannelse.

 

Børglum Kloster Kirke

©VisitNordvestkystenFoto:Flying October

Kunstudstilling på Børglum Kloster

Foto:Destination Nordvestkysten

Efter reformationen i 1536 blev Børglum overtaget af kong Christian d. 3., som beslaglagde alle værdier og gjorde Børglum Kloster til et kongeligt len i 1540. I årene 1669-1770 blev herregården solgt til privat eje til Peder Reedtz, indtil familien Rottbøll, som stammede fra Thy, overtog klosteret i 1835. Siden er herregården blevet renoveret over flere omgange.

I dag ejes Børglum Kloster stadig af Rottbøll-slægten, hvor 6. generation nu bor og varetager klosteret.

Følg os:

VisitNordvestkysten © 2024
Danish