Hirtshals, Naturmøde

VisitNordvestkysten: Naturmødet skal gøre os klogere på effekten af offentlige events

11.5.2023
Foto: Hirtshals Turisme

Når Naturmødet i Hirtshals løber af stablen, fra d. 11. til 13. maj, vil der udover den grønne dagsorden også være fokus på at blive klogere på Naturmødets gæster.  

Som et led i bevægelsen henimod en mere evidensbaseret turismeudvikling lancerer VisitNordvestkysten nu sit første ud af en række pilottests i samarbejde med Hjørring Kommune og Hirtshals Turisme. Pilottesten har til hensigt at skabe et bedre indblik i den reelle effekt af større offentlige events.

Historisk set har man haft svært ved at vurdere den reelle effekt af større offentlige events i bl.a. kystområderne, hvilket har givet anledning til politiske diskussioner og forskellige holdninger til hvorvidt man får tilstrækkelig med værdi for de offentlige investeringer.

Naturmødet i Hirtshals er et sådant event. Derfor har VisitNordvestkysten udpeget Naturmødet til at danne ramme for destinationsselskabets første pilottest. Her vil man via indsamling af forskellige datapunkter, som fx teledata, overnatningsdata og fysiske sensorer, blive klogere på den reelle effekt af offentlige investeringer i større eventsatsninger.

Leif Lund Jakobsen, Leder af Naturmødet udtaler:

Det er meget interessant for os hvis de indsamlede data kan give os bedre indsigt i hvad Naturmødet bidrager med i lokalområdet. Det er jo netop ambitionen at Naturmødet som oplevelse og event gør at vi bliver lidt klogere – både på naturen, hinanden og os selv.

Selv om pilottesten på ingen måde kommer til at løse alle udfordringerne i forhold til evalueringen af offentlige events så er det et rigtigt godt skridt i den rigtige retning. Stine Dam Nielsen, Udviklingskonsulent hos VisitNordvestkysten, udtaler således:

Vi har jo en tro på- og håb om at større offentlige eventsatsninger kan tiltrække gæster til vores område og øge omsætningen lokalt, men vi har hidtil haft begrænsede muligheder for at vurdere den reelle effekt.

Og fortsætter:

Et oplyst grundlag er altafgørende for at kunne forholde sig strategisk og objektiv til spørgsmålet om hvorvidt vi skal satse på flere eller færre offentlige events. Derfor glæder det mig også at vi med dette projekt kan tage nogle kvantespring i forhold til at blive klogere på vores eventaktiviteter.

Data- og vidensgrundlag til brug for turismeudvikling

Den nye data der samles ind, giver en unik mulighed for at få indsigt i gæstesammensætningen og ikke mindst flowet af turister. Det kan blandt andet give detail- og restaurationsbranchen mulighed for at planlægge hvornår der skal sættes ekstra mandskab ind i de travle perioder og hvornår der skal købes ekstra råvarer ind til spisende gæster. Ved hjælp af det nyudviklede data dashboard, som VisitNordvestkysten har adgang til, kan man holde sig opdateret på hvor mange mennesker, der er er i området på et bestemt tidspunkt.

Hvor håber I på at være om 2 år, når det kommer til dataindsamling?

På sigt er forhåbningerne at den data og forecasting, kan gøre os meget klogere på gæsterne i vores destination. Det vil være et stort skridt i retningen mod at drive en mere økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig drift hos turismeerhvevet og på den måde kan skabe morgendagens turisme, som vi kan leve af og leve med. Slutter Stine Dam Nielsen.

For mere information kontakt Stine Dam Nielsen på tlf. 41 91 39 85 eller sdn@visitnordvestkysten.dk

 

Følg os:

VisitNordvestkysten © 2024
Danish