Thy

Svar på spørgsmål

23.3.2020
Foto: Nordvestkysten

En række spørgsmål er opstået hos turisterhvervet under coronakrisen. Direktør i Destination Nordvestkysten, Peter Krusborg, svarer her på dem!

Kære partnere

Jeg skriver til jer i forbindelse med Statsminister Mette Frederiksens udmelding om en forlængelse af nedlukningen af Danmark frem til d. 13. april.

Det vi, som destinationsselskab, kan gøre på den helt korte bane er at forsøge at svare på nogle af de spørgsmål, som mange af jer har haft til os siden det sidste nyhedsbrev.

Særligt tre spørgsmål går her igen:
1.    Hvad gør destinationsselskabet for at råbe politikkerne op?
2.    Kan man få hjælp til at navigere i hjælpepakkerne?
3.    Har man planer om at gennemføre destinationsmarkedsføring på den anden side af krisen?

Jeg vil i den følgende tekst forsøge at svare på disse tre spørgsmål.

Hvad gør destinationsselskabet for at råbe politikkerne op?
Siden krisen startede, har vi løbende holdt os orienteret om hvordan man fra turismens interesseorganisationer har lagt pres på det politiske system for at italesætte behovet for hjælpepakker. En dagsorden vi selvsagt har bakket op omkring. Desuden henvender vi os i øjeblikket flere steder i det politiske system med en anmodning om en midlertidig dispensation af medfinansieringskravet. Det vil sige at vi anmoder om, at man ikke beder erhvervslivet om medfinansiering til bl.a. markedsføringsindsatser i 2020. Samtidig opfordrer vi til, at man åbner op for at flere offentlige midler kan bruges til national og regional markedsføring i 2020, da hjemmemarkedet uden tvivl får langt større betydning i år. 
Vi støtter herudover også et ønske om en statsfinansieret fælles national branding kampagne for ferie i Danmark senere på året. Hvorvidt det lykkedes, må tiden vise, men vi fortsætter den gode kamp og dialogen – både lokalt og nationalt.
Vores strategi har været at påvirke det politiske system bag linjerne for dermed at give mere plads til de nationale aktører, såsom Dansk Erhverv, Dansk Industri, Horesta, Dansk Kyst- & Naturturisme og VisitDenmark i den offentlige debat om hjælpepakker. Det er vores opfattelse at størstedelen af de andre destinationsselskaber har valgt samme tilgang. Når det er sagt, så vil vi selvfølgelig gerne kigge nærmere på om der er emner/standpunkter der vil give mening for os at rejse i det offentlige rum.   
Såfremt der er specifikke spørgsmål/emner, I ønsker at vi bærer frem i debatten, så tag meget gerne kontakt til os.

Kan man få hjælp til at navigere i hjælpepakkerne?
Tingene udvikler sig løbende, men vi vil bl.a. anbefale, at holder jer dagligt orienteret på: Virksomhedsguiden
Siden bliver løbende opdateret i takt med at hjælpepakkerne bliver udmøntet. Det er også her man vil offentliggøre datoer for åbning af ansøgningsrunder.
Som tidligere nævnt vil vi også anbefale jer, at besøge siden for initiativet ’Early Warning’   
Har man yderligere spørgsmål, så anbefaler vi stadigvæk, at man kontakter sit lokale erhvervshus eller undertegnede.

Har man planer om at gennemføre destinationsmarkedsføring på den anden side af krisen?
Absolut! Vi har allerede allokeret midler til dette formål og vil fortsat arbejde benhårdt på at finde flere midler til både national og international markedsføring så vi er klar, når vi kommer på den anden side af krisen. Udover at italesætte vilkårene for de offentlige midler, så arbejder vi også på at få samlet så mange kræfter, som muligt, både i form af lokalt forankrede markedsføringsaktiviteter, markedsføring i samarbejde med de omkringliggende destinationsselskaber og kampagner på nationalt niveau.
Herudover arbejder vi også sammen med VisitDenmark om en større indholdsproduktion i 2020 med henblik på at løfte kvaliteten af vores billed- og videomateriale på tværs af vores fem kommuner. Mere om dette senere.  

Vi er et spritnyt destinationsselskab, som ligesom jer ikke tidligere har prøvet at stå i en lignende situation, men vi vil bestræbe os på at hjælpe jer så godt som overhovedet muligt. Hvis der er noget, I mener, vi kan hjælpe jer med eller ting, I synes, vi har overset, så tag meget gerne kontakt til mig.

Sammen står vi stærkt!

Mvh.

Peter Krusborg 
Direktør
Destination Nordvestkysten
Tlf. 20802143  

Følg os:

VisitNordvestkysten © 2024
Danish