Digital forretningsudvikling skal booste turismen

20.1.2021
Foto: Destination Nordvestkysten

Fremtiden er digital – det er vigtigt for turismen. I et samarbejde mellem Destination Nordvestkysten, og Destination Vesterhavet formidles der viden til det lokale erhvervsliv. 

Indsatsen sparkes i gang med et webinar den 4. februar, der skal give konkrete tips til at styrke den digitale forretningsudvikling hos turismevirksomhederne.

Med et webinar målrettet virksomhederne i turismebranchen, ønsker Destination Nordvestkysten dels at komme med konkret og praktisk viden om, hvordan digitale værktøjer kan skabe grundlag for en øget omsætning, og dels at give inspiration til, hvordan den enkelte virksomhed kan udnytte de potentialer der er opstået i kølvandet på coronakrisen. Efter webinaret udgiver destinationen et inspirationskatalog, der skal styrke virksomhedernes indsigt i deres digitale muligheder.

“Der ligger et kæmpe potentiale for at blive bedre til det digitale i virksomhederne, både i forhold til den digitale udvikling generelt, men også i lyset af, at coronakrisen faktisk har givet mange af vores virksomheder en unik mulighed for at ramme nogle nye gæstetyper. Vores virksomheder har rigtig meget at byde på, men oplevelsesmulighederne skal mere frem i lyset og her er digitale platforme vigtige. Men det kræver at virksomhederne ved hvilke digitale kanaler de skal kaste sig over og hvordan de skal bruge dem. Derfor har vi haft fokus på at gøre det digitale mere spiseligt og konkret, så virksomheder kan komme styrket gennem krisen og udnytte de nye muligheder som det har givet”

udtaler projektleder, Martin Storgaard, fra Destination Nordvestkysten.

Noget af det virksomhederne kan få inspiration til, er blandt andet at udnytte potentialerne for at tiltrække nogle af de nye danske målgrupper, som ikke sædvanligvis holder ferie i Danmark, men som undersøgelser i sommeren 2020 peger på, i stigende grad vil gøre det fremadrettet. Og så handler det også om at få flere af de oplevelsesmuligheder, som virksomhederne tilbyder, markedsført og formidlet klart på de rigtige kanaler. Alt sammen med det mål at booste turismeerhvervet i de kommende sæsoner.

Børn flyver med drage
Destination Nordvestkysten

Webinaret afholdes på Microsoft Teams. Det er gratis at deltage, og henvender sig til virksomheder i turismeerhvervet i Hjørring, Jammerbugt og Lemvig kommune.


Det afvikles den 4. februar, kl. 13-14 og efterfølgende får deltagerne adgang til en kopi af inspirationskataloget.

Indsatsen er en del af en samlet proces, der skal styrke digital udvikling i turismen. Initiativet støttes økonomisk af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Martin Storgaard
For mere viden, billeder eller baggrund

Projektchef

mrs@visitnordvestkysten.dk

Følg os:

VisitNordvestkysten © 2024
Danish