Svenskekrigen satte spor i Vejrum - cykelrute

Denne cykelrute begynder ved Hornshøjstien i Hornshøj og fortsætter ad Mosebyvej mod Borbjerg og Hvam Mejeriby. Hvam Mejeriby opstod omkring et nyt mejeri opført i 1907. Bækken i området er det gamle herredsskel mellem Hjerm Herred og Ginding Herred.

Uden for Borbjerg ved Møllesøen ligger Borbjerg Mølle, der i dag er kro og møllemuseum. Møllens historie går tilbage til 1400-tallet. Den har bl.a. tilhørt Stubber Kloster og været fæstegård under Rydhave Slot i 1700-tallet.

Dyrelivet omkring Borbjerg Møllesø er rigt, og området er et eldorado for fugleinteresserede: Her finder du næsten alle rørskovens fuglearter. I juni kan du høre nattergalen.

Forsæt turen mod Hjerm. På sognets højeste punkt ligger Hjerm Vestre Kirke, som formentligt blev opført i 1140.

På vejen mod Vejrumstad kører du forbi Vejrum Kirke, der ligeledes er fra 1100-tallet. Kirken har et løgformet spir, hvilket viser, at den har en fortid som herregårdskirke for Ausumgaard. Kig godt på døren. Her finder du mærker af øksehug fra Svenskekrigene i 1658-60.

Fra Vejrum kører du til Sir Lyngbjerg Plantage, der var et af Vestjyllands vigtigste folkelige samlingssteder i 1860’erne. I skoven står flere politiske mindesmærker og buster bl.a. af Kong Frederik VII og enkedronning Caroline Amalie.

Rød rute på kortet. 35 km.