Opdag en af Danmarks reneste søer - cykelrute

Denne cykelrute begynder i Vinderup og går mod Landting Hovedgård, hvis historie rækker over 800 år tilbage i tiden.

Turen går videre mod Geddal Strandenge, der er et stort genskabt område med dige og fuglereservat. I begyndelse af 1800-tallet afsnørede Limfjorden en stor brakvandssø bag Geddal by, hvor naturen aflejrede mere og mere sand og grus, som efterhånden blev til en strandeng. Bønderne forsøgte sig flere gange med et dige, men diget blev gentagne gange gennembrudt af fjorden. I dag kan du se et lille stykke af diget. I sommerperioden kan det holde vandet tilbage og sikre fuglene i yngletiden, men når vinterstormene hærger, kommer oversvømmelserne.

Efter Geddal går turen videre mod Skånsø igennem Hvidemose, som er en ganske særlig landskabstype. Sidst i 1800-tallet var der en omfattende produktion af tørv i området.

Når du kommer til Skånsø, vil du møde en af Danmarks reneste søer, en såkaldt lobeliesø. Navnet stammer fra en vandplante, som især trives i rene søer med en bund uden særlig mange mineraler. Området omkring søen er domineret af plantager, overvejende med nåletræer. Fra Skånsø fortsætter turen tilbage til Vinderup.

Rød rute på kortet. 25 km.