skip_to_main_content

Mellem klitter og internationale fugleområder - cykelrute

Cykelrute i Husby Klitplantage ved Vedsterhavet med strand, klitter og klithede. Cykelturen via Spidsbjerg Strand mod sommerhusområdet Nr. Fjand, som  ligger højt og har Vestjyllands vigtigste naturfaciliteter for fugle. Fra Fjand er der storslået udsigt over Nissum Fjord og Fjandø. Fortsæt til Nørhede. Fra Fjeldsted Odde kan du se Fjeldsted Kog, som tidligere lå som et frit fjordområde i sammenhæng med Nissum Fjord, indtil en dæmning kom til i 1870. Sandøen nord for Felsted Odde, er dannet i 1940’erne med sand fra sejlrender i kogen. Fortsæt cykelturen gennem landskabet og landsbyer tilbage til Husby Klitplantage.

Cykelruten begynder i Husby Klitplantage nær Vesterhavet, som byder på både strand, klitter og klithede.

Tilplantningen af plantagen begyndte i 1858 for at dæmpe sandflugten. ”Gryden” i plantagens vestside er en såkaldt parabelklit, hvor åbningen i den U-formede klitformation er lukket af nydannede klitrækker.

Fra Husby går turen mod den meget fine Spidsbjerg Strand og derefter mod sommerhusområdet Nr. Fjand.

Området her ligger højt og rummer nogle af Vestjyllands og endda Europas vigtigste naturfaciliteter for fugle. Fra Fjand har du en storslået udsigt over hele Nissum Fjord og Fjandø. Fortsæt turen mod ferieområdet Nørhede, der har en ganske særlig beliggenhed mellem hav, hede og fjord.

Turen går videre til Feldsted Odde, hvor du kan se Feldsted Kog, som er den sydlige del af Nissum Fjord. Tidligere lå kogen som et frit fjordområde i sammenhæng med Nissum Fjord, indtil en dæmning kom til i 1870.

Sandøen nord for Felsted Odde, der er bevokset med tagrør, er dannet i 1940’erne ved oppumpning af sand fra sejlrender i kogen. Fortsæt turen gennem landskabet og små landsbyer, og kør tilbage til Husby Klitplantage.

Rød rute på kortet. 26 km.