Gjøl Lokalhistoriske Forening

Gjøl Lokalhistoriske Forening har til huse på Gjøl Skole.