Gennem Stryget til Søndre Plantage

Start din vandretur ved Enghaven, gå til Lille Østergade og videre til Færch Torv, hvor du kan finde den store klippeformation Trylleklippen, som er en brugsskulptur. Kryds Sønderbrogade til Danavej, og gå videre via Sveavej forbi haveforeningen Ålund. Fortsæt ad Steen Blichers Vej, og gå forbi haveforeningen Storåen.

Gå derefter gennem Stryget, der er anlagt i 1989 for at give laks og ørreder mulighed for at komme forbi opstemningen ved Vandkraftværket. Der løber omkring 1.000 liter vand i stryget pr. sekund, så der er tryk på.

Kryds Ringvejen, og drej ind ad Tujavej i Mejdal. Kryds derefter Prins Buris Vej, og gå ind i Søndre Plantage, der er en af Danmarks ældste kommuneplantager. Ophavsmanden til plantagen var Dalgas, der selv plantede det første træ i plantagen i 1866.

Gå herefter via Lyngstien, Skovstien og Skovbakken til Svinget og bagom Holstebro Museum og Holstebro Kunstmuseum. Indgangen til begge museer ligger i tobaksfabrikant Rasmus Færchs villa, der blev erhvervet til kunstmuseet i 1967.

Holstebro Kunstmuseum rummer moderne kunst i verdensklasse, mens Holstebro Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum med samlinger fra oldtid, middelalder og nyere tid.

Følg stien bag museet, og kryds Sønderbrogade. Gå i retning mod Åstien og endelig tilbage på Færch Torv og Lille Østergade.

Lilla rute på kortet. Vandreturen er 6 km.

Find inspiration til flere vandreture her.