Et strejf af bondestenalder - Stubbergård Sø

I den nordlige ende af Stubbergaard Sø ligger Mosestien, der er anlagt som en kørestolsegnet sti (tag en hjælper med). Begynd på p-pladsen, og følg skiltene rundt.

På ruten kommer du gennem et område, hvor der formentlig boede mennesker allerede i bondestenalderen for 5.000 år siden.

Mosestien fører dig gennem rørskoven frem til Sortehusene, der er to stråtækte huse. I det ene hus findes en kongelig privilegeret ålekiste. En ålekiste er en fælde til fangst af ål, når de følger med vandstrømmen mod havet. Det andet hus har tidligere tjent som bådehus for søens erhvervsfiskere. Bådehuset er åbent, og her er informationstavler, der fortæller mere om søen og området.

Området og Stubbergård Sø har siden 1980 været fredet for at bevare de naturmæssige, kulturhistoriske og landskabelige værdier.

Blå sti på kortet. Ruten er 1,7 km.

Find inspiration til flere vandreture her.