skip_to_main_content

Bronzebuste af Provst Chr. Sonne

Bronzebuste af initiativtager til Thisted Arbejdsforening. Danmarks første Brugsforening.

Danmarks første brugsforening, Thisted Arbejderforening, blev stiftet i Thisted i 1866. Initiativtager var provst Hans Chr. Sonne. På foreningens 50 årsdag i 1916 afsløredes denne bronzebuste, der blev udført af Rasmus Andersen.