Bo Boysen

Som naturvejeleder hos Holstebro Kommune ved Bo Boysen meget om natur, vilde blomster og planter i Naturpark Nissum Fjord. Bo guider bl.a. på ture i Husby Klitplantage som omhandler blomsterne her.