Klitmøller-vinter

Vinter ved Nordvestkysten

Foto: Mette Johnsen

I vintertiden er der mere stille - og alligevel stadig skønt ved Nordvestkysten.